Filip

Modderie

Marktgerichte transformatie als continu proces3 min read

Transformatie, iedereen heeft er de mond van vol. Maar hoe ga je als marktgerichte organisatie om met transformatie?

trans·for·ma·tie (de; v; meervoud: transformaties)omvorming, gedaanteverandering.

Bijna de helft van de Belgische bedrijven is ‘in transformatie’. Dat bleek uit een onderzoek van KPMG in 2016. Bij amper 4% van de organisaties staat transformatie niet op de agenda. Globalisering, digitalisering of nieuwe regelgeving, de redenen om te veranderen lopen uiteen. Wat wel duidelijk is: in een dynamische wereld moeten bedrijven voortdurend en ingrijpend bijsturen.

Je pakt een transformatie dus maar best grondig aan. Wij zien zes elementen die de basis kunnen vormen voor een duurzame transformatie.

Zes tips

  1. Continu en agile. Bekijk transformatie niet langer als een project, een eenmalig gebeuren. Wel als een iteratief proces. Dat wil zeggen: een proces dat een vaste plaats heeft in je organisatie, net zoals productie-, logistieke en HR-processen.
  2. Eyes on the price. Probeer een redelijk idee te hebben van je streefdoel, zo weet je waar je naar ‘omvormt’. Transformatie is geen doel op zich, dus hou het échte doel voor ogen. Dat hoeft niet 100% duidelijk te zijn. Integendeel, genoeg flexibiliteit zorgt ervoor dat je niet verlamt geraakt of de zaken overanalyseert, en dat je team kan blijven inspelen op de realiteit van het moment (zie ook punt 4). Om even een voetbalmetafoor te gebruiken: als je op de middenstip staat met de bal hoef je niet te weten dat je de bal in de rechter winkelhaak gaat binnentrappen. Je moet wel zo snel mogelijk vertrekken richting het (juiste) doel van 7,32 op 2,44 meter.
  3. Wees realistisch. Het helpt als je een duidelijk zicht hebt op de capaciteiten en realiteit van je organisatie. Weten waar jouw sterktes liggen en hoe je vandaag het verschil maakt, zijn belangrijke richtinggevers om de snelste weg te nemen naar een verbeterde organisatie. Met MOS by Antennokan je zelf de diagnose stellen. Deze zelfevaluatie geeft inzicht in jouw actuele marktgerichtheid op verschillende domeinen.
  4. Mensen meekrijgen. Het is de dooddoener in elk transformatiehandboek. Medewerkers moeten de nieuwe gedaante van je organisatie geloven en beleven. Hoe verwacht je anders dat je (toekomstige) klanten dat zullen doen? Verzamel input, werk cocreatief en communiceer. Dat zijn de basisvoorwaarden om medewerkers te betrekken in de iteratie van het bedrijf. Maar je verantwoordelijkheid gaat verder. Zorg dat jouw medewerkers om kunnen met een realiteit waarin verandering en transformatie een deel zijn van de dagdagelijkse activiteiten: train hen in nieuwe methodologieën, reik hen de juiste tools aan, zorg voor voldoende mentale rust om met continue verandering om te gaan.
  5. Doen. Transformatie gaat over beweging. Die krijg je niet door je managementteam op te sluiten in een blokhut in de Ardennen, noch door extra analyses of je medewerkers enkel aan te sturen op hoe ze vandaag werken.
  6. IJkpunten definiëren. Net zoals bij je andere processen (zie punt 1) kan je een transformatie enkel opvolgen als je weet wat de tussentijdse meetpunten zijn. Neem de tijd om te bepalen hoe succes eruit ziet (noem het gerust KPI’s opstellen) en laat dit de basis zijn om stappen vooruit te vieren.

Deze post verscheen origineel op https://www.antenno.com/kennis-en-inspiratie/marktgerichte-transformatie/

Photo by Ian on Unsplash

Laat van je horen.