Filip

Modderie

De must have skills for every professional.

Levenslang leren, groeien, holistisch profielen vs. expert profielen,… We weten dat we alleen maar meer afhankelijk zullen worden van kennis en vooral hoe we die toepassen. Ook in onze scholen & universiteiten stijgt het aantal opleidingen en keuzes alleen maar. Zie als jonge studente tegenwoordig maar het bos door de bomen.

Dus tijd om een aantal skills, competenties, dingen die je als young en niet meer zo young professional in alle omgevingen (ja, ook in not-for-profit) nodig hebt, in de verf te zetten. Skills waar ik graag een lans voor breek om ook meer aandacht voor te hebben in onze opleidingen, te beginnen in de lagere school.

In no specific order:

1. Project Management Skills.

Er zijn weinig dingen waar je niet met project-skills bezig bent, of het nu werk of privé is: Project management gaat over:

 • Een duidelijke afbakeningen maken van je doelstelling (voor je aan het werk begint).
 • Prioriteiten bewaken.
 • Vooraf duidelijk te maken hoe succes eruit ziet.
 • Samen af te spreken welke stappen leiden tot succes.
 • Wie ownership neemt…
 • tegen wanneer.
 • Wie kwaliteitsbewaking doet.
 • Hoe we samen gaan werken.
 • Hoe we voortgang opvolgen.
 • Wie verantwoordelijk is om mensen en resources vrij te maken.
 • Risico’s vooraf in beeld hebben en hoe we die mitigeren.

En laat dat nu dingen zijn die bijna altijd van pas komen, ook in activiteiten die niet officieel ‘een project’ noemen.
Probeer bijvoorbeeld maar eens met 2 kinderen op vakantie te vertrekken…

2. Faciliteren

Faciliteren ofte kennis uit een groep mensen naar boven krijgen en deze samen tot een besluit, plan, aanpak,… laten komen waar ze zich kunnen achter scharen.
Meer en meer complexe vraagstukken die geen zwart/wit antwoord hebben dienen zich aan. Het ‘competitief’ voordeel van onze contreien zit duidelijk niet in grondstoffen of ‘goedkope arbeid’, maar wel in omgaan met complexe uitdagingen, en daarvoor zijn samenwerking, the wisdom of many people, tot resultaat komen,… absoluut noodzakelijk. Maar dat betekent ook toenemende complexiteit om die kennis naar boven en gealigneerd te krijgen (om nog maar te zwijgen van het maken van keuzes). Dat soort dialoog, process,… faciliteren is key.

3. Werken met je handen

Realiteitszin, boerenverstand,… allemaal uitingen van ‘het vinden van praktisch bruikbare oplossingen in de complexiteit van alledag’ is cruciaal in verandering creëeren. Dat aanleren is moeilijk.
Dingen creëren ‘met je handen’ is de efficiëntste manier om daar voeling mee te krijgen?. Of je nu leert elektriciteit zelf te leggen, aan de slag gaat met houtbewerking, tekent, met SketckUp leert werken, programmeren of zelf robots leert bouwen maakt niet uit.
Je leert er gewoon toepasbaarheid door te doen. Hoe je met driehoekslijnen (en niet met vierkanten bijvoorbeeld) een stevige houtconstructie maakt.
Zo leer je experimenteren en aanpassen wat niet werktal doende. Tegenwoordig noemen ze dat fail fast, adapt faster…

Uitsmijter: Excel/Data visualisatie

De massa data waarmee we om moeten gaan maakt de nood om ‘het kaf van het koren te scheiden’ geweldig belangrijk. Data op zich is zinloos, informatie is key. En om die informatie uit data te distilleren is datalogica en kennis van hoe data verwerken een conditie sine qua non. Om mensen ze te laten snappen en de juiste conclusies te trekken doet data-visualisatie wonderen. Laat je niet verleiden door “Ja, maar A.I. kan dat voor ons”. Vandaag kan dat alvast nog niet zonder dat je AI de juiste richting kan uitsturen: welke data moet je zoeken, hoe structureer je die? En het interpreteren van het resultaat “de AI black-box” is nog een heel ander paar mouwen.
Dat, en het feit dat een basis VLOOKUP en draaitabel gewoon sneller zijn dan even een A.I. systeem te gaan trainen 😉
So repeat after me: “Ik zal niet afstuderen zonder dat ik die 2 functies kan toepassen” 😀
Uiteraard mag je Excel door elk ‘rekenblad’ vervangen 😉

Wat zijn jouw ideeën om onze huidige en toekomstige workforce fit for the future te maken?

Product & Service management.

Waarom is product en service development zo belangrijk?

Nieuwe producten en services volgen elkaar elke dag sneller op. Behoeften evolueren ook sneller en sneller. Het hele traject van product/service innovatie (van identificatie van nieuwe ideeën en markten over creatie tot go-to-market en ondersteuning) is dan ook een key competentie van ondernemingen.
En toch zien we meer en meer bedrijven die moeite hebben met dat ritme. Om één of andere bizarre reden vind je ook weinig best practices als het gaat over product- of service ontwikkeling. Tenzij het gaat over development van een ‘IT’ tool. Maar ook daar vind je veel over ‘processen en methodologieën’. Maar laat dat nu maar een deel van het verhaal zijn. Daarom: deze ‘nooit echt definitieve’ guide to product en service development.

Hoewel er zeker verschillen zijn tussen producten en services worden beide termen hier door elkaar gebruikt. De meeste producten hebben de dag van vandaag immers een service component. Als we kijken naar proces, aanpak & tools zien die er voor beide ook hetzelfde uit.

Product & service management: elementen van een herhaalbaar & klantgericht proces.

Bij product en service management komen heel wat zaken kijken:

Identificeren van nieuwe opportuniteiten

 • Technologiegedreven innovaties. Nieuwe technologieën maken nieuwe service offerings mogelijk. Maar die moeten natuurlijk gematched worden aan klantennoden. Check out industry reports, google rond, kijk naar andere landen,…

een nieuwe technologie hoeft niet altijd te leiden tot ‘een nieuw product om te verkopen aan klanten’, maar kan ook nieuwe manieren van distributie, go-to-market,… van je bestaande producten/diensten toelaten.

 • Klantgedreven innovaties. Een nieuw product of dienst voor jouw onderneming hoeft zeker niet altijd te vertrekken van een technische innovatie. In – de meeste – gevallen kan je heel wat waarde genereren door bestaande producten of diensten te combineren, een alternatief business model op te zetten voor een bestaande nood, meer elementen van de customer journey van jouw bestaande klanten aanpakken, meer pains van klanten met 1 geïntegreerde oplossing aanbieden,…

Typisch is binnen een organisatie een ander team verantwoordelijk voor product & markt: Welke zijn de segmenten, hoe evolueren ze als groep, maar ook welke pains hebben ze vandaag en morgen, hoe ziet hun value chain eruit en kunnen we meer van de noden van de klant afdekken.
Daarom belangrijk om je product portfolio management te laten passen in een algemeen strategisch marketingplan waar product/markt samenkomen.

product/market fit tastbaar krijgen

Een van de uitdagingen bij heel wat ondernemingen is de match maken tussen noden (pain / gains) van de – potentiële – klant en wat een product / service oplost. Niet zelden wordt een product / service gelanceerd omdat het cool, nieuw,… is. Maar zonder een nut & bijpassende target group gaat het altijd fout.

Business Case

Hoe genereert mijn product/service waarde én kan ik die capteren als onderneming

Ontwikkelen van nieuwe producten of services

Als we kijken naar de life cycle van producten, dan valt product development uit elkaar in verschillende componenten:

 • creatie van nieuwe producten & services
 • verbetering & toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan bestaande producten of diensten
 • onderhouden van bestaande producten of services (er blijven zelden dingen werken binnen een markt zonder meer).

Product development zo opsplitsen heeft enkele belangrijke voordelen:

> je organisatie kan zich beter organiseren hierop (competenties om innovaties op te zetten verschillen van die om een product draaiende te houden).
> cost-efficientie. Niet alles hoeft (meestal dure en risicovolle) nieuwe ontwikkeling te zijn.
> je volgt de natuurlijke evolutie van bestaande markt (die eerder evolutionair dan revolutionair is).

Go-to market van producten en serivices

 • hoe trekken we potentiële klanten aan?
 • hoe ziet de salesfunnel er uit?
 • welk communicatieplan is daarvoor nodig?
 • hoe krijgen we onze producten/service tot bij klanten? (distributiekanaal)
 • welke pricing (binnen het framework van de business case) hanteren we en past die bij de ambities en algemene aanpak (vb.snelle marktpenetratie vs. incrementele groei & development)?
 • Hoe onboarden we nieuwe klanten?
 • Hoe zetten we after-sales en een klantgericht service model op?

Profitabiliteit meten en sturen

Managen van de product life cycle

 • Wanneer en hoe moet een product up-to-date gebracht worden?
 • Wanneer en hoe halen we een product uit de markt?

fasen in product management proces*.

In grote lijnen komen steeds de volgende grote fasen terug in een product management proces:

 1. De search fase: De identificatie van nieuwe opportuniteiten. Het creatief strategische luik: welke producten of services willen we morgen in de markt kunnen zetten.
 2. Ontwikkelen van gekozen opportuniteiten. Het creëren van de nieuwe producten.
 3. Go-to-market: De volledige marketing & sales mix opbouwen om je product verkoopbaar te maken.
 4. Product life cycle: hoe groeien we de markt van het product, onderhouden we het en halen we het op een bepaald moment uit te markt.

Product management is een proces, geen project.

Zeker in heel wat R&D gedreven bedrijven zie je al aan de organisatiestructuur dat innovatie wordt gemanaged als een project. Het probleem is dat een project per definitie een eenmalige inspanning is. En product en service management zijn dat (hopelijk) net helemaal niet. Je product of service dat je wil ontwikkelen moet liefst aansluiten bij de noden van – potentiële – klanten, je moet het kunnen distribueren, ondersteunen, rentabiliseren,… en dat voor vele jaren.
Start van de product life cycle die je verwacht om daar je organisatie op te enten.

Een project heeft zeker zijn plaats binnen het hele product management proces. Als je bijvoorbeeld echt in de development fase zit is dit typisch net goed te managen als project met bijhorende projectmethodologie.

Market facing vs product gedreven.

Product & services leven in praktijk op de snijlijn tussen markten en producten. Steeds die reflex maken maakt dat je succesvolle en rendabele producten en services zal hebben.

Merk je als onderneming dat je eerder vertrekt van de product-kant (sterke R&D, je ziet nieuwe technische mogelijkheden van producten heel snel komen of je ontwikkelt ze zelf), stel jezelf dan steeds de vraag: welke pijn van welke klant lost dit potentieel op?

Zit je als onderneming eerder in een natuurlijke ‘we doen alles voor de klant’ modus, stel je dan steeds de vraag: wat is de volledig value chain van de klant en zijn er op de markt geen diensten of producten die relevant zijn voor hen die we zinvol in onze offering kunnen injecteren.

Trek dit door in alles, ook je organisatie. Zet bijvoorbeeld als R&D onderneming steeds een (echte) marketeer of zelf sales persoon bij in je R&D meetings.

Van product / service management naar portfolio management.

De meeste bedrijven voorbij de scale-up fase hebben niet 1 product of service maar meerdere. Voor verschillende segmenten of binnen een segment. Producten managen doe je dan niet in een vacuum, maar in relatie tot elkaar en de markt waarop ze spelen.

In de eerste fases van identificatie ga je dan ook rekening houden met mogelijke schaalvoordelen tussen het developpen, verkopen, onderhouden van verschillende producten, maar evengoed met kannibalisatie met andere producten of services.

Aan de slag: resources voor elke fase.

Een proces uittekenen is geen vies woord. Neem de tijd (en neen, dat hoeft geen dagen te duren) om de stappen die voor jou werken uit te tekenen. Werk dan met de teams die het proces levend maken uit wat een goede manier is om die processtap goed & efficient in te vullen.

Vindt het warm water niet opnieuw uit. Er is niets mis met een template. Het bespaart je niet alleen gigantisch veel tijd, het zorgt ook voor consistentie en dus meer vergelijkbaarheid van verschillende product-ideeën en dat is key in het managen van je portfolio. De belangrijkste reden is ongetwijfeld het vermijden van fouten, en dan vooral het vergeten van zaken. Een product idee dat niet blijkt te matchen met je bedrijfsvisie, maar toch al helemaal uitgewerkt is, een product dat gelanceerd wordt zonder deftige ondersteuning,…

Sorry, maar er bestaat geen one-size-fit-all template. Die wordt namelijk bepaald op jouw markt & cultuur. Er is nu eenmaal een verschil tussen als je in een SAAS markt zit of als je in pharma of automotive zit. We geven wel alvast een lijst van relevante templates, tools,…

Product idea

 • match met company vision
 • high level business case
  • markt grootorde (hoe groot is attainable markt)
  • high level cash flow (wanneer geef je geld uit & wanneer kan je omzet verwachten). Hoe groter investering & hoe groter de vertraging tot effectief start van omzetgroei, hoe belangrijker deze is.

Interessante tools, templates, methodieken,… per fase

Search phase

Development phase

 • Product & Service canvas
 • use cases/user stories
  Veelgebruikte manier om product requirements te laten vertrekken van specifieke klanten-interacties.
 • Project Charter
  Leg je basis van een project vast. Er bestaat heel wat methodologie rond product charters (die soms heel uitgebreid zijn). Ik vind deze template heel handig omdat hij je forceert om op 1 A4 de kern samen te brengen. Tip: uitprinten en ophangen die handel.
 • Action & Decision Log
  Meetings horen er bij (en dat is ook helemaal niet erg). Goed vastleggen wat er beslist is en welke acties wie neemt zijn de basis van impactvol projectwerk.
 • Blueprint Canvas
  Natuurlijk vervolg van je customer journey canvas. Zorgt ervoor dat je geplande product of service ook daadwerkelijk kan leveren.

go-to-market

Life cycle

En nu, aan de slag!

We zijn ervan overtuigd dat met een goed doordacht en werkend product management proces organisaties meer klantgerichte producten en services op de markt gaan zetten.
Doordacht betekent echter vooral dat je duidelijke keuzes maakt, niet dat je het overcomplex maakt. Een proces moet immers helpen om de complexiteit makkelijk te maken. Choose a proces and then stick to it. En vergeet vooral niet: elk slecht idee dat snel gestopt wordt is geld gespaard. Elk goed idee dat je een dag sneller op de markt krijgt is heel wat geld gewonnen. That’s why process & agile people beats projects every single time 🙂


* Gebasseerd op onderzoek door Costas Markides en JOINED! internal research & experiences.

Als Facebook het zegt

Vandaag even binnen gesprongen op DigitalFirst. Als ik de kijk naar het aantal mails die ik gekregen heb van alle leveranciers die er staan en gratis kaarten uitdeelden ging het daar niet echt zwart zien van het betalend volk, maar omdat ik even een Guerrilla marketing voor JOINED! Digital wou uittesten ben ik toch maar even geweest. En aangezien de country manager van Facebook er ook was ben ik daar maar even gaan luisteren.

De trends volgens Alexis Lebedoff dus:

Customer Segmentation is key. Eén van de stokpaardjes van marketeers en blijkbaar toch nog niet zo vanzelfsprekend. Blijkbaar doen de meeste merken in hun communicatie nog steeds one-size fits all. Alexis noemt het multiple assets. Gebruik niet dezelfde afbeelding voor je segment van 20-24 jarigen als voor je segment van 45-50 jarigen. Logisch, maar doen gewoon!

Community is het nieuwe zwart. Mensen gaan meer en meer waarde hechten aan hoe je waarde creëert voor communities. Dat lijkt ook algemeen een logische stap: of je nu 50 of 500+ linkedin contacten hebt (sorry, even weg van Facebook ;-)) doet er niet meer toe. In welke ‘circles’ je waarde toevoegt des te meer.

Conversation: Ondernemen is persoonlijk. Mensen verwachten niet enkel jouw verhaal, visie,… te zien en te snappen. Hoe je in alle touchpoints reageert (of niet) wordt alleen maar belangrijker met consumenten die meer en meer gewend zijn.

Commerce: Potentiële klanten worden zo mogelijk nog meer geïnformeerd en verwachten dat je dat ook weet en hun enkel relevante info mee geeft.

Als laatste gaf hij ook nog mee dat bedrijven er alle belang bij hebben om samen te werken met technologie partners om niet voorbij gestoken te worden.

’t Is maar dat Facebook het zegt 😉

Zoek jij digitale power om te innoveren? Check uit JOINED! Digital! 👾


Photo by Prateek Katyal on Unsplash

Zomerse hitte – 5 digitale tools om thuis te werken.

De zomers worden alleen maar warmer. En met grote groepen mensen in een warm kantoor zitten is niet bevordelijk voor de productiviteit. We brengen daarom de 5 meest toegankelijke tools om te experimenteren met werkplaatsonafhankelijk werken. Flexwerken, thuiswerken, het nieuwe werken,… noem het zoals je wil.

Disclaimer: opgelet, misschien wil je als je deze manier van werken hebt uitgetest niet meer terug!

 1. Communicatie – Slack.
  Contact met je collega’s blijft de belangrijkste reden om ‘op kantoor te zijn’. Met chat tools heb je collega’s alsnog dichtbij. En op een minder storende en ook meer gestructureerde manier. Ps: tip voor een volledig gratis alternatief: Riot.im.
 2. Project management – Asana
  Je wil werk gedaan krijgen als team. Dat betekent heel wat schakels in de ketting die op het juiste moment hun ‘magic’ moeten toevoegen om een geweldig eindproduct te krijgen. Geen enkele organisatie kan eigenlijk zonder project management tool. Het is dus geen wonder dat er letterlijk 1001 oplossingen zijn om je project managment beter te laten lopen. Asana is er eentje van.
 3. Visueel samenwerken – Miro
  Creatieve omgevingen (en zijn ze dat niet allemaal) bouwen veelal op visueel samenwerken: over beelden, op een whiteboard, op sketches,… Miro laat je toe om dat ook gewoon op afstand te doen.
 4. Focus – Brain.fm
  Zo een hele dag alleen ergens in de stilte van je huis of net in een rumoerige co-working met airco, dat kan ook niet echt ideaal zijn voor de productiviteit. Muziek to the rescue. Brain.fm zorgt voor focus-versterkende geluiden door je headphone.
 5. Website/app blocker – Freedom
  Niet dat jij er last van hebt, maar je collega’s ongetwijfeld wel: afleiding. Toch maar even facebook checken, toch maar even dat artikel lezen of kijken of er nieuwe mail is. Gelukkig zijn er tools die jouw karakter helpen. Door websites en apps te blocken die niet bijdragen aan je productiviteit. Freedom is zowat de de facto standaard.
  Selfcontrol is een gratis mac alternatief op basis van jouw lijstje van afleidende websites.

Hoe maak je ‘afstandswerken’ nog beter? Welke tools werken bij jou het best?

HR klaar stomen voor de toekomst.

In een recente bevraging van Acerta bij CEO’s en HR verantwoordelijken bij Belgische bedrijven kwamen volgende bevindingen naar boven:

 1. HR levert goede output.
 2. HR medewerkers kennen hun verantwoordelijkheid zeer goed.
 3. HR processen zijn niet zo goed georganiseerd en zeker niet gemonitord.
 4. De capaciteit om de verandering in voorgaand puntje te creëren is er niet echt.
 5. Huidige systemen zijn wel compliant, maar niet performant en helpen niet de medewerkers, kandidaten & werknemers het leven makkelijker te maken.

En daar zitten dus opportuniteiten in. Voor HR professionals die hun kennis van hun kandidatenmarkt willen combineren met externe specialisten in digitale innovatie & service design.

Want die combinatie van:

 • focus op de kandidaat/medewerker (in plaats van op het ‘proces’);
 • kennis van de kandidaat-bedrijfs fit;
 • digitale tools die gemaakt zijn op maat van flexibele HR processen (en niet 100 mandagen vragen om geimplementeerd te worden);

daar zit muziek in.

Wat wil jij als HR professional professional doen met digitale innovatie om de ervaring van kandidaten of collega’s beter te maken?

1902_Acerta_Evaluatie-hr-processen_WisKeys.jpg

1902_Acerta_Evaluatie-HR-personeel_WisKeys.jpg

1902_Acerta_Evaluatie-hr-systemen_WisKeys.jpg


Photo by israel palacio on Unsplash

Vergeet de Blue ocean en ga voor de Purple ocean.

Met dank aan Chan Kim & Renee Mauborgne’s boek ‘Blue Ocean Strategy’ is elk zichzelf respecterend bedrijf op zoek naar een blue ocean voor zichzelf. De plaats in de markt waar geen concurrentie is en klanten vol blijde verwachting naar je toe komen. Je leest er meer over op Red Ocean vs Blue Ocean. Maar hoe vind (of creëer) je zo’n blue ocean voor jouw onderneming? Zijn echte blue oceans niet per definitie ‘op de grenzen’ van de huidige innovatie (en dus duur om te ontwikkelen) én de markten (en dus eerder niche)? Ja, Ford had met zijn model T een succesvolle innovatie die heel het landschap compleet veranderde, net zoals iTunes dat deed. Cirque du Soleil bewees dat je in een sector die op sterven na dood leek echt wel kan innoveren (eigenlijk vooral gebaseerd op storytelling). Maar staar je niet blind op die blue ocean. In een mondiale markt is – zeker als Belgische KMO – zo een positionering niet altijd evident. En misschien ook niet nodig. Je positionering draait om het vinden van een product-markt combinatie die:
 1. groot genoeg is. Je hoeft niet de volgende Alphabet Inc. (de moederholding van Google) te worden. Er zit evenveel waarde in meerwaarde creëeren voor een beperkte markt. Zolang die maar groot genoeg is (Check out Kevin Kelly’s 1000 true fans).
 2. claimbaar is. Jouw product of service offering communiceerbaar is en er een willingness to pay is van je (toekomstige) klanten.
 3. authentiek is. Als je vanuit je core van de organisatie vertrekt en al jouw medewerkers geen uitleg nodig hebben over storytelling, maar spontaan aan story-doing doen. Zo creëer je een uitdeinende druppel paars in een rode oceaan. En zo’n paarse druppel is best aangenaam.
Of blijf je toch liever rondjes draaien in een dieprode oceaan?
Photo by Dustin Haney on Unsplash

Wegdek in slechte staat

Ik vrees dat het een typisch Belgisch fenomeen is, maar je ziet ze geregeld opduiken. Borden die aangeven ‘wegdek in slechte staat’ of zoals er nu eentje in ons dorp staat: ‘Fietsers opgepast: rijweg in slechte staat’.

Wat zo mogelijk nog erger is, is dat veel van die borden er gewoon permanent staan. Het excuus wordt de standaard, niet het probleem aanpakken.

En zo gaat het soms ook met dingen die beter kunnen voor klanten.  Waar het excuus (in het beste geval soms) de standaard wordt: De wachttijden aan de telefoon, de gebruiksonvriendelijke IVR  (voor NL, druk 1, voor FR druk 3), de facturen die altijd fout zijn, medewerkers die niet de juiste training krijgen,  de wegwijzer naar je kantoor die nooit opgehangen raakt, dat klantentevredenheidsproject dat nooit opgestart is geraakt, die webform voor sollicitanten die nog steeds 10 velden vraagt waar er maar 2 van gebruikt worden, die collega die klanten niet altijd eerlijk behandelt maar goede resultaten haalt en daardoor nog steeds rondloopt binnen je bedrijf,…

Natuurlijk. Een nieuwe snelweg aanleggen, bruggen bouwen,… dat is leuk. Nieuwe producten en diensten ontwikkelen, grote transformatieprojecten of IT implementaties opzetten: Dat geeft energie, dat geeft standing, daar kan je mee uitpakken daar zet je jouw toptalenten op.
En terecht. Maar vergeet niet dat al jouw klanten ondertussen op een een hobbelbaan rijden. Pak dus ook deze zaken aan en geef mensen die ‘de gaten’ vullen ook de appreciatie die ze verdienen.

Wees geen weg vol gaten, maar pak je werven aan!

Wat als?

 • je alle medewerkers actief oproept om alle ‘putten’ in de klantgerichte snelweg te melden?
 • je hen onmiddellijk ook vraagt naar een mogelijke oplossing om het gat te dichten?
 • je er een erezaak van maakt om ‘het dichten van putten’ net zo te behandelen als ‘het bouwen van de toekomst’?

Hoe ga jij om met de gaten in jouw weg?

Zero-based-effort

Zero-based-budgetting kent u wel. Een finance tactiek uit de jaren 70 die erop neer komt dat tijdens elke budget rondje, je vanop nul vertrekt. Dus niet het jaarlijkse: “Ik doe hetzelfde en vraag hetzelfde budget + x% aan voor mijn groei te realiseren”. Neen, elke uitgave moet telkens opnieuw individueel verantwoord worden. De zin en onzin van deze techniek is ongetwijfeld een blog post op zichzelf waard, maar die kelk laat ik graag aan mij voorbij gaan.

Maar laat ons nu het idee eens toepassen op processen? Als we vertrekken van een “0 effort” om processen op te zetten? Wat als je jaarlijks elk proces terug evalueert op zijn merites? Te beginnen met de interne:

 • Brengt het echt meer op om een proces op te zetten die controleert wie welk type computer heeft?
 • Wat is de kost van het achterliggend risico als goedkeuringsprocessen afgeschaft worden?
 • Wat als prikklokken afgeschaft worden?

En laat ons zeker de klantgerichte processen niet vergeten:

 • Wat als je morgen geen aanmaningsprocessen meer hebt?
 • Wat als after-sales medewerkers geen documenten hoeven in te vullen om misnoegde klanten een terugbetaling toe te kennen als je als bedrijf in de fout bent gegaan?
 • Wat als credit checks afgeschaft worden?
 • Wat als iedereen in het bedrijf zonder proces blogposts kan publiceren op je corporate website of kan interageren met klanten op social media in naam van je bedrijf?

Om op al deze vragen te antwoorden heb je alvast nood aan:

 • Zicht op al je interne & klantgericht processen;
 • Een duidelijke business case over de toegevoegde waarde van processen.

En alleen dat al is goud waard in tijden van disruptie. Want jouw toekomstige concurrent is nu misschien nog een start-up zonder het minste benul van processen.


Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Containerpark 3.0

Zo’n containerpark, dat kan beter denk ik dan.

Allemaal goed en wel, we zijn in België bij de besten van de klas wat sorteren betreft, maar zo’n containerpark zoals dat nu is, dat is toch maar een gedoe. En dan heb ik het zelf nog niet over het aanschuiven (een gevolg van het over-controleren dat nodig is omdat het systeem zo complex is), volledige ontransparante kostprijs en bij wijlen een gewoon random beslissing van de parkwachters. En laat dat vooral niet aan de parkwachters liggen. Zij hebben zelf die naam immers niet gekozen. ‘Wachter’ impliceert immers het controleren en vooral bestraffen. Misschien had iemand er in den beginnen eens moeten over nadenken dat mensen vooral hulp nodig hebben om afval logisch te verwerken.

Anyhow, daar ging het dus niet over. Het moet gewoon beter kunnen. Een kleine oefening in… Wat als?!

Wat als… er voor elk containerpark een ruimte was waar je allerhande gereedschap ter beschikking had om je afval uit elkaar te halen. Dubbele win: Sommige dingen kan je nog recupereren en de fractie grof vuil verminderd, want uit elkaar gehaald: meer gesorteerd!

Wat als… er aan het containerpark een systeem bestond waar elk binnenkomend stuk gefotografeerd kon worden en dat automatisch op een lokale website terecht kwam waar mensen afval nog kunnen adopteren om een tweede leven te geven… voor het echt op de afvalberg terecht komt.

Wat als… er aan elk containerpark een repair café was?

Wat als… lokale en minder lokale ambachtslieden, kunstenaars, jeugdbewegingen,… ook gewoon gratis elke week mochten gaan grasduinen in wat er allemaal op het containerpark ligt.

Wat als… we dat nu eens gewoon testen?! Een gemeente/stad kandidaat?

Dat zie ik wel zitten!


Photo by Bas Emmen on Unsplash

Ctrl+s / cmd+s

Ik ben een kind van de 80’s. In digitale termen betekent dat MS Dos, Atari, autoexec.bat files en floppy disks.

En een tijd dat Prince of Persia er zo uitzag en toch immens vernieuwend was.

prince-of-persia.png

En toen kwam de tijd van grafische interfaces en door scha en schande leren om bestanden op te slaan. Het automatisme om om de 5 minuten op Ctrl+S (en later op Mac cmd + S) te drukken om mijn bestand op te slaan en niet met de handen in het haar te zitten als die dekselse computer besloot om vast te lopen (eat that blue screen of death!) zit er nog steeds ingebakken.

En hier zit ik dan, in tools die minder functionaliteiten hebben (die ik toch niet gebruik) dan mijn tekstverwerker van 15 jaar geleden (Dropbox Paper, Google Documents,…) maar wel geen nood hebben aan een Ctrl+S. Want die autosave werkt gewoon continue tegenwoordig.Screen Shot 2018-04-03 at 11.57.16.png

En zo verdwijnen oude gewoontes. En zie (of voel) je de opgang van Experience Design in plaats van technische hoogstandjes als een soort van intellectuele masturbatie.

Great times are ahead! Laat die evolutie maar komen!


Photo by Franck Veschi on Unsplash